Du học thạc sĩ luật tại Úc những điều cần biết khi đi

Việc lựa chọn Úc là nơi du học và theo đuổi Thạc sĩ Luật có lợi thế vì hệ thống luật pháp ở đây dựa trên luật chung. Điều này có nghĩa rằng, nếu bạn có kiến thức và nền tảng học luật ở Việt Nam, việc chuyển đổi và học tại Úc tương đối đơn giản và dễ dàng hơn so với việc du học tại các quốc gia khác có hệ thống luật pháp đặc thù riêng biệt.

Tuy nhiên, sự tương đồng trong hệ thống luật chung không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua việc nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi du học.

Du học thạc sĩ luật

Tìm hiểu thạc sĩ luật tại Úc

Để có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về hệ thống đào tạo thạc sĩ luật tại Úc, chúng ta sẽ tìm hiểu về chương trình đào tạo của một trường đại học luật hàng đầu tại Melbourne. Mặc dù các trường khác cũng cung cấp chương trình tương tự, nhưng có thể có một số sự khác biệt nhỏ. Do đó, sau khi tham khảo thông tin ở đây, bạn có thể muốn truy cập trang web của các trường khác để nắm rõ hơn.

Hệ thống Luật chung của Úc: Trước hết, cần hiểu rằng Úc có một hệ thống luật chung. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống pháp luật của họ được đặc trưng bởi án lệ, nghĩa là các quy tắc luật được xây dựng thông qua án lệ, thường được thể hiện qua quyết định của các thẩm phán và tòa án. Không giống như hệ thống luật dân sự, nơi các luật thường được tạo ra trong các bộ luật và mã điều, ở Úc, luật thường xuất phát từ quyết định thẩm phán.

Chuyển bằng cấp giữa các quốc gia: Do tính chất chung của hệ thống luật ở Úc, việc chuyển bằng cấp giữa các quốc gia tương đối đơn giản. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một nền tảng học luật ở Việt Nam, bạn có thể xem xét việc du học Thạc sĩ Luật tại Úc mà không gặp nhiều rào cản phức tạp.

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ xem xét chi tiết về chương trình đào tạo hệ thạc sĩ luật tại Melbourne và cách bạn có thể tận dụng nó để phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực luật.

Các chương trình học thạc sĩ luật

Sinh viên theo học chương trình Thạc sĩ Luật (LLM) tại Melbourne phải hoàn thành tổng cộng 100 tín chỉ từ một loạt các môn học có sẵn trong Chương trình Thạc sĩ Luật của trường. Điều này cho phép họ tùy chỉnh chương trình học sao cho phù hợp nhất với mục tiêu nghề nghiệp và sở thích cá nhân của họ.

Nếu bạn là sinh viên đến từ các quốc gia có hệ thống pháp luật không giống với hệ thống pháp luật chung (common law) như ở Úc, bạn sẽ cần phải hoàn thành môn học “Nguyên tắc Cơ bản của Thông luật” (Foundations of Common Law Principles). Đây là một môn học bắt buộc trong Chương trình Thạc sĩ Luật Melbourne (MLM) và đặc biệt được yêu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp từ các lĩnh vực khác ngoài Luật và sinh viên tốt nghiệp Luật từ các quốc gia có hệ thống pháp luật không giống với hệ thống pháp luật chung.

Môn học này cung cấp cho sinh viên cơ hội học các nguyên tắc pháp lý cơ bản cần thiết để thành công trong việc học tập và làm việc trong một hệ thống pháp luật thông luật như ở Úc. Điều này đặc biệt quan trọng để giúp họ hiểu rõ và thích nghi với hệ thống pháp luật mới mà họ đang theo học.

Các chương trình học thạc sĩ luật

Luận văn thạc sĩ luật

Chương trình Thạc sĩ Luật tại Melbourne cũng đòi hỏi sinh viên thực hiện một bài luận văn như một phần quan trọng của chương trình học. Để đủ điều kiện tham gia vào quá trình làm luận văn, sinh viên phải đã hoàn thành ít nhất 50 tín chỉ học phần và sẽ tiếp tục làm một dự án nghiên cứu về một chủ đề đã được trường phê duyệt.

Cách làm luận văn này đòi hỏi viết một bài luận dài có độ dài từ 20.000 đến 35.000 từ hoặc hai bài báo nghiên cứu riêng biệt, mỗi bài có độ dài từ 10.000 đến 15.000 từ (đủ điều kiện để đăng lên một tạp chí pháp lý có liên quan). Nếu sinh viên chọn viết hai bài báo nghiên cứu, thì cả hai bài này phải cùng tập trung vào cùng một chủ đề nghiên cứu. Mục tiêu của việc này là để cho một giám thị có thể đánh giá và chấm điểm cả hai bài báo.

Khi đã hoàn thành tất cả 50 tín chỉ của các môn học với điểm ít nhất là 75% cho mỗi môn và đã hoàn thành một bài báo nghiên cứu với điểm từ 8.00 điểm trở lên, các sinh viên có thể đăng ký tham gia làm luận văn.

Các sinh viên đăng ký làm luận văn phải nộp đề cương luận án và tìm kiếm một người hướng dẫn thích hợp trước khi được phê duyệt chính thức. Trường Luật không đảm bảo rằng nó có sẵn một người hướng dẫn thích hợp cho mọi sinh viên, và điều này có thể có nghĩa là sinh viên phải thay đổi chủ đề luận văn hoặc không tham gia vào quá trình làm luận văn nếu không tìm thấy người hướng dẫn thích hợp.

Những môn học thạc sĩ luật tại Úc

Trong hành trình du học Thạc sĩ Luật tại Úc, việc lựa chọn các môn học là một phần quan trọng để định hình hệ thống kiến thức và kỹ năng của bạn. Dưới đây là một số môn học tiêu biểu trong chương trình Thạc sĩ Luật, cùng với điểm tích lũy tương ứng:

STT Tên Môn Học Điểm Tích Lũy Mô Tả
1 Kế toán cho Luật sư Thương Mại 12.5 Tập trung vào kiến thức kế toán cần thiết cho các luật sư làm việc trong lĩnh vực thương mại.
2 Luật thương mại nâng cao: Các vấn đề hiện tại 12.5 Khám phá những khía cạnh phức tạp và các vấn đề mới nhất trong lĩnh vực luật thương mại.
3 Luật hành chính trong thuế 12.5 Tìm hiểu về quy định hành chính và pháp lý liên quan đến lĩnh vực thuế.
4 Luật xây dựng nâng cao 12.5 Khám phá các khía cạnh pháp lý và quản lý trong ngành xây dựng.
5 Bằng chứng nâng cao 12.5 Học về quá trình tập hợp và quản lý bằng chứng trong một quá trình pháp lý.
6 Thiết bị thanh toán nâng cao và Fintech 12.5 Đi sâu vào vấn đề thanh toán và công nghệ tài chính (Fintech).
7 Khoa học & Trí tuệ nhân tạo: Những thách thức về pháp lý & đạo đức 12.5 Tìm hiểu về các khía cạnh pháp lý và đạo đức liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
8 Giải quyết Tranh chấp Thay thế 12.5 Học cách giải quyết tranh chấp và thương lượng trong môi trường pháp lý.
9 Luật và Chính sách về Động vật 12.5 Nghiên cứu về lĩnh vực luật và chính sách liên quan đến động vật.
10 Luật quyền sở hữu nghệ thuật và pháp luật 12.5 Tìm hiểu về quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nghệ thuật và luật pháp liên quan.
11 AI và Pháp luật 12.5 Khám phá tương tác giữa Trí tuệ Nhân tạo và hệ thống pháp luật.
12 Luật tiêu dùng Úc 12.5 Tập trung vào quy định về bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh và tiêu dùng.
13 Tránh và Quản lý Tranh chấp Xây dựng 12.5 Học cách tránh và quản lý tranh chấp trong ngành xây dựng.
14 Ngân hàng và Tài chính Bảo đảm 12.5 Tìm hiểu về lĩnh vực ngân hàng và bảo đảm tài chính.
15 Thương lượng tại nơi làm việc 12.5 Học về quá trình thương lượng và giải quyết tranh chấp trong môi trường công việc.
16 Dữ liệu lớn: Chính sách cạnh tranh và Luật 12.5 Khám phá tác động của dữ liệu lớn đối với chính sách cạnh tranh và luật pháp.
Xem thêm  Trường đại học Victoria, Úc

Những môn học này là chỉ một phần nhỏ trong danh sách hơn 300 môn học có sẵn cho bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các môn học đều được tổ chức trong cùng một năm học. Điều này có nghĩa rằng bạn cần lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo đăng ký những môn học phù hợp với mục tiêu học tập của bạn. Đa số các môn học quy đổi ra 12,5 tín chỉ, một số ít quy đổi ra 6,25 tín chỉ.

Lịch học và thời gian học của chương trình thạc sĩ luật tại Úc

Chương trình Thạc sĩ Luật tại Úc cho phép sinh viên lựa chọn thời gian học phù hợp với nhu cầu và tình hình cá nhân của họ. Dựa trên hình thức học và mục tiêu học tập, các quy định về thời gian học và đăng ký học khác nhau như sau:

 1. Sinh viên Toàn thời gian: Sinh viên toàn thời gian có khả năng đăng ký 50 tín chỉ mỗi học kỳ, tương đương với một năm học. Thời gian khóa học dự kiến cho sinh viên toàn thời gian là một năm.
 2. Sinh viên Bán thời gian: Sinh viên bán thời gian có thể đăng ký 25 tín chỉ mỗi học kỳ, tương đương với nửa năm học. Thời gian khóa học dự kiến ​​cho sinh viên bán thời gian là hai năm.

Lưu ý rằng những học kỳ mà sinh viên không ghi danh học phải nộp đơn xin nghỉ học và tuân theo quy định của trường. Điều này đặc biệt áp dụng cho sinh viên bán thời gian.

Đăng ký học bán thời gian thường chỉ dành cho sinh viên trong nước, và họ cũng có khả năng điều chỉnh khối lượng học tập của mình xuống còn 12,5 điểm tín chỉ mỗi nửa năm. Vì vậy, thời lượng khóa học tối đa cho sinh viên bán thời gian là bốn năm.

Sự linh hoạt trong thời gian học và đăng ký giúp sinh viên tạo điều kiện tốt nhất cho việc hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật theo nhu cầu và mục tiêu cá nhân của họ.

Các điều kiện và đối tượng học thạc sĩ luật tại Úc

Trước khi quyết định đăng ký du học chương trình Thạc sĩ Luật tại Úc, việc hiểu rõ những điều kiện và đối tượng học viên được phép tham gia vào chương trình là rất quan trọng. Chương trình Thạc sĩ Luật tại Úc thường đặt ra các yêu cầu đầu vào khá nghiêm ngặt, đòi hỏi học viên phải có một nền tảng kiến thức cơ bản về lĩnh vực luật. Điều này nhằm đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng để theo kịp với nội dung học tập phức tạp trong suốt khóa học Thạc sĩ Luật.

Yêu cầu về tiếng anh cho chương trình thạc sĩ luật

Trước khi bạn bắt đầu chương trình học Thạc sĩ Luật tại Úc, quá trình đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về Tiếng Anh của trường là điều quan trọng nhất. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng đối với những người không học chương trình học sử dụng Tiếng Anh trong các bậc học trước đó. Dưới đây, Visa Đồng Nai sẽ đi vào chi tiết về các yêu cầu cụ thể mà bạn cần phải tuân thủ:

 1. IELTS (International English Language Testing System): Để được xem xét nhập học, bạn cần phải đạt được điểm tổng IELTS từ 7.0 trở lên, bao gồm điểm Writing không dưới 7.0 và không có kỹ năng nào dưới mức 6.0.
 2. TOEFL (Internet-based test): Trong trường hợp bạn sử dụng TOEFL, bạn cần phải có tổng điểm từ 94 trở lên, với điểm Writing là 27, Speaking là 18, Reading là 13, và Listening là 13.
 3. Pearson Test of English (Academic): Để thỏa mãn yêu cầu về Pearson Test of English, bạn cần phải đạt điểm tổng 65 trở lên, bao gồm điểm Written communicative không dưới 65 và không có kỹ năng nào dưới mức 50.
 4. Advanced/ Certificate of Advanced English (CAE): Trong trường hợp bạn sử dụng chứng chỉ CAE, bạn cần phải có tổng điểm từ 185 trở lên, bao gồm điểm Writing không dưới 185 và các kỹ năng khác không dưới 169.
Xem thêm  Tình hình du học sinh Úc hiện nay

Chú ý rằng kết quả của các chứng chỉ Tiếng Anh này chỉ được xem xét nếu chúng được đăng ký trong vòng 24 tháng trước ngày bắt đầu khóa học.

Du học thạc sĩ luật tại Úc

Nếu bạn đã hoàn thành bằng đại học hoặc bằng sau đại học và các khóa học này được giảng dạy và đánh giá hoàn toàn bằng tiếng Anh, có một số quy định khác mà bạn cần phải xem xét:

 • Nếu bạn đã nhập học từ 1 – 2 năm, bạn không cần phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh.
 • Nếu bạn đã nhập học từ 2 – 5 năm, bạn cần phải cung cấp bằng chứng về việc làm trong môi trường nói tiếng Anh.
 • Nếu bạn đã nhập học hơn 5 năm, bạn cần phải cung cấp bằng chứng cho thấy bạn đã duy trì công việc trong một quốc gia được chỉ định, trong môi trường nói tiếng Anh, kể từ khi hoàn thành bằng cấp.

Tất cả những yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng bạn có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường học tập sử dụng tiếng Anh tại Úc.

Các yêu cầu đầu vào cho chương trình du học thạc sĩ luật tại úc

Để được tham gia Chương trình Thạc sĩ Luật tại Úc, các ứng viên cần phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể. Dưới đây là các điều kiện và tiêu chí mà bạn cần tuân thủ:

 • Bằng cử nhân luật (hoặc tương đương): Điều quan trọng nhất là bạn phải có bằng cử nhân luật hoặc tương đương để có thể học chương trình Thạc sĩ Luật. Bằng cấp này là cơ sở quan trọng để bạn có thể tiếp tục nghiên cứu và hành nghề luật tại Úc.
 • 2 năm kinh nghiệm chuyên môn: Trong quá trình đánh giá các đơn đăng ký, Hội đồng Tuyển chọn sẽ xem xét kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Điều này bao gồm ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Luật. Kinh nghiệm này có thể làm việc tại các vị trí liên quan đến luật hoặc trong ngành công nghiệp có liên quan.
 • Thành tích học tập: Hội đồng Tuyển chọn sẽ xem xét thành tích học tập của bạn trong quá trình xét duyệt đơn đăng ký. Điều này có thể bao gồm điểm số trung bình trong bằng cử nhân luật hoặc các khóa học liên quan khác.
 • Chất lượng của bằng cấp: Chất lượng của bằng cấp cũng được xem xét, và các bằng cấp từ các trường đại học uy tín thường được ưa chuộng hơn.
 • Vị thế và danh tiếng của trường đại học: Trường đại học đã cấp chứng chỉ cho bạn cũng có tác động. Các trường đại học có danh tiếng và uy tín về chương trình luật thường được ưu ái hơn.
 • Thời gian và kinh nghiệm đã đạt được: Hội đồng Tuyển chọn sẽ xem xét thời gian và kinh nghiệm bạn đã tích lũy trong lĩnh vực luật, bao gồm các dự án, nghiên cứu hoặc công việc bạn đã tham gia.
 • Mức độ phù hợp của kinh nghiệm: Điều cuối cùng mà Hội đồng Tuyển chọn xem xét là mức độ phù hợp của kinh nghiệm của bạn với khóa học mà bạn đã đăng ký. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm để học tập hiệu quả trong khóa học Thạc sĩ Luật tại Úc.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ luật tại Úc

Du học Thạc sĩ Luật tại Úc mở ra một loạt ưu điểm hấp dẫn mà bạn không nên bỏ lỡ:

 1. Quốc tế Hóa Nghề Nghiệp: Bằng Thạc sĩ Luật tại Úc được công nhận quốc tế, cho phép bạn làm việc trong lĩnh vực pháp luật đa quốc gia. Điều này biến bạn thành một chuyên gia pháp lý linh hoạt, có khả năng tham gia vào các dự án và thách thức toàn cầu. Không ngạc nhiên khi Thạc sĩ Luật trở thành điều kiện tiên quyết cho nhiều công ty luật hàng đầu.
 2. Sự Chuyên Môn Sâu: Chương trình Thạc sĩ Luật ở Úc giúp bạn tiếp cận sâu về lĩnh vực pháp luật mà bạn quan tâm. Với nhiều chương trình chuyên biệt, chẳng hạn như luật thuế hay luật chăm sóc sức khỏe, bạn có cơ hội nắm vững những khía cạnh phức tạp của lĩnh vực đó. Điều này tạo nên sự đa dạng và khả năng thích nghi vượt trội trong sự nghiệp của bạn.
 3. Tăng Mức Lương và Triển Vọng Công Việc: Mức lương và triển vọng công việc của bạn sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại Úc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lĩnh vực bạn chọn học. Nếu bạn chọn các lĩnh vực phức tạp như thuế hoặc luật chăm sóc sức khỏe, bạn có thể kỳ vọng cải thiện đáng kể cả về thu nhập và triển vọng công việc. Đây cũng là cơ hội tốt nếu bạn muốn tham gia vào lĩnh vực luật quốc tế.
 4. Sự Cân Nhắc Tài Chính: Tuy nhiên, việc quyết định du học Thạc sĩ Luật có thể ảnh hưởng đến tài chính của bạn. Nếu bạn lựa chọn làm việc trong các lĩnh vực pháp luật như chức danh bản xứ hoặc luật gia đình, việc lấy bằng Thạc sĩ Luật có thể không đáng về mặt tài chính. Mặc dù có lợi về mặt giáo dục, quyết định cuối cùng dựa vào sự ưu tiên của bạn về việc cải thiện tài chính hay chất lượng giáo dục.
 5. Vị Thế Thấp Trong Xã Hội Úc: Bằng Thạc sĩ Luật tại Úc thường không được coi trọng cao trong xã hội Úc. Nó thường chỉ được xem xét khi bạn không thể đạt được bằng danh dự hoặc bạn có bằng danh dự tệ hại đến mức không được phép tiếp tục học Tiến sĩ trực tiếp. Trong học thuật, chức năng chính của nó là làm bước đệm cho Tiến sĩ. Thạc sĩ thường không giúp bạn có một công việc học thuật và thậm chí nếu bạn được tuyển dụng vào công việc đó tại một trường đại học, điều đó có nghĩa là họ sẽ không cho bạn giảng dạy.
 6. Tìm Việc Làm Ở Úc: Mặc dù bạn có bằng Thạc sĩ do trường đại học của Úc cấp, điều này không đảm bảo rằng bạn sẽ tìm được công việc ở Úc. Hàng ngàn sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp Cử nhân/Thạc sĩ đang làm những công việc lặt vặt như lái xe taxi hoặc công việc dọn dẹp tại Úc. Một số người thậm chí cần phải quay trở lại quê hương để tìm kiếm việc làm.
Xem thêm  Du học Úc ngành truyền thông

hoàn thành chương trình thạc sĩ luật tại Úc

Tóm lại, quyết định du học Thạc sĩ Luật tại Úc cần phải dựa trên mục tiêu cá nhân của bạn và sự cân nhắc kỹ lưỡng về lĩnh vực pháp luật mà bạn muốn theo đuổi.

Trả lời một số thắc mắc về ngành Luật tại Úc

Thời gian cần để học thạc sĩ Luật tại Úc là bao lâu?

Thời gian để du học Thạc sĩ Luật tại Úc có thể biến đổi tùy thuộc vào trường học và chương trình học cụ thể mà bạn chọn. Thường thì, chương trình này kéo dài từ 1,5 năm đến 2 năm để hoàn thành. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành của bạn.

Học thạc sĩ tại Úc về Việt Nam có áp dụng được không?

Học Luật ở Úc mang lại nhiều cơ hội và lợi ích khi quay trở lại Việt Nam. Bằng cấp luật quốc tế được công nhận trên toàn thế giới, mở ra khả năng làm việc và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng kiến thức và kinh nghiệm học tại Úc trong môi trường pháp luật Việt Nam có thể đặt ra một số thách thức.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là hệ thống pháp luật và quy định tại Việt Nam có thể khác biệt so với quốc gia bạn đã du học. Vì vậy, việc hiểu và nắm vững kiến thức về luật pháp Việt Nam là rất quan trọng. Bạn cần phải tìm hiểu về cơ cấu và quy trình hệ thống pháp luật tại Việt Nam, cũng như các quy định và luật lệ cụ thể liên quan đến lĩnh vực mà bạn quan tâm.

Ngoài ra, mối quan hệ và kết nối trong cộng đồng pháp luật Việt Nam cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp sau khi quay trở lại. Thường xuyên tham gia vào các sự kiện và hoạt động của cộng đồng luật sư, tham gia các khóa học và đào tạo cập nhật về luật pháp Việt Nam sẽ giúp bạn xây dựng mạng lưới quan hệ và cập nhật kiến thức mới nhất.

Tóm lại, du học luật ở nước ngoài là một trải nghiệm hữu ích và có thể giúp bạn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng kiến thức và thích nghi với hệ thống pháp luật địa phương là quan trọng, và việc nắm vững kiến thức luật pháp Việt Nam và xây dựng mạng lưới quan hệ là điều không thể thiếu để thành công.

Vì sao ngành Luật tại Úc yêu cầu đầu vào cao?

Ngành Luật tại Úc luôn đặt ra những yêu cầu đầu vào khá cao, và điều này xuất phát từ sự đặc thù của nghề luật. Một số lý do cho việc này bao gồm:

 • Khả năng luyện tập và lý thuyết: Luật là một ngành học phức tạp yêu cầu học sinh có khả năng suy luận logic, phân tích, và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Yêu cầu đầu vào cao giúp đảm bảo rằng những người tham gia ngành Luật đã có nền tảng vững chắc về lý thuyết và kỹ năng luyện tập.
 • Yêu cầu chuyên môn: Để trở thành một luật sư, bạn cần phải nắm vững kiến thức về hệ thống pháp luật, quy trình tòa án, và quyền pháp lý. Yêu cầu đầu vào cao giúp đảm bảo rằng những người học đã có kiến thức cơ bản về pháp luật trước khi bắt đầu chương trình học.
 • Tính cạnh tranh của ngành: Ngành Luật tại Úc không chỉ là một trong những ngành thiếu hụt mà còn có sự cạnh tranh lớn giữa các ứng viên. Với tỷ lệ cơ cấu lớp học lên đến 80% cho sinh viên bản địa và chỉ còn 20% dành cho sinh viên quốc tế, sự cạnh tranh để có được một vị trí trong ngành này là khốc liệt. Điều này dẫn đến yêu cầu đầu vào cao hơn và tỷ lệ cạnh tranh lớn hơn.
 • Chất lượng của ngành: Ngành Luật tại Úc được công nhận là một trong những ngành có chất lượng đào tạo tốt nhất trên thế giới. Vì vậy, các trường học Luật ở Úc có mức độ chọn lọc cao cho phép họ thiết lập các tiêu chuẩn đầu vào cao để duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trên đây là một số thông tin quan trọng và hữu ích mà bạn cần biết về việc du học Thạc sĩ Luật tại Úc. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan, vì vậy hãy đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ của Visa Đồng Nai nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

0973.770.271